Dřevěné stoly a lavice přibyly k některým z grilů v Šimkových sadech. Nechybí už ani provozní řády, takže zájemci o pečené maso mohou klidně grilovat.

K pikniku jsou připraveny grily na třech místech, jejichž okolí se stále vylepšuje. U dvou z nich už jsou i lavice se stoly, další by se měly na místě objevit dnes.

Grily už zájemci mohou využívat, a to i přesto, že u nich zatím chybějí kovové koše na odpadky a vyhořelý popel. To však jejich provozu nebrání.
„Koše bychom měli ke grilům umístit v příštím týdnu,“ uvedl Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové. Ty by měly zajišťovat také úklid grilovacích lokalit. Návštěvníci parku, kteří hodlají grily používat, by se měli řídit provozním řádem, který je v místě vyvěšen.

„Z řádu vyplývá, že je nutné zabránit rozšíření ohně mimo ohniště, dbát zvýšené opatrnosti, udržovat pořádek, opustit griloviště až po úplném uhašení ohně a v grilech používat pouze palivové dříví nebo dřevěné uhlí,“ uvedla Magdalena Vlčková, mluvčí magistrátu.

Grilovat je možné i v městských lesích, u rybníka Výskyt, u retenční nádrže na Olšině a nad Mazurovou chalupou; pracovníci lesů tam každý pátek připravují nové dřevo.

PROVOZNÍ ŘÁD MÍSTA PRO GRILOVÁNÍ,
ŠIMKOVY SADY, HRADEC KRÁLOVÉ

Při používání grilu je nutné:
• zabránit rozšíření ohně nimo ohniště,
• používat pouze dřevěné uhlí – doporučujeme, palivové dříví, brikety z dřevěného uhlí,
• opustit griloviště po úplném uhašení ohně, úklidu a vyčištění ohniště,
• dbát zvýšené opatrnosti - riziko popálení,
• udržovat pořádek, zabránit poškození zařízení,

Dále je nutné dodržovat relevantní podmínky stanovené v příloze č. 4 NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002, 3/2002 VKHK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
1. při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru;
2. při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby,
c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
f) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí;
3. rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné pouze na určených místech.
Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše uvedených objektech.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150
Policie ČR 158
Městská policie 156
Zdravotnická záchranná služba 155
Dispečer TSHK 731 131 209

Za provoz odpovídají:
Technické služby Hradec Králové, tel. 495 264 039

Grily v parku už fungují, lze u nich i posedět


Šimkovy sady už občas voní kouřem a dobrotami připravovanými na ohni. Zájemcům o piknik v přírodě jsou zde k dispozici na třech místech grily, jejichž okolí však stále prochází dalšími zlepšeními.

Ke dvěma ze tří grilů, které do parku nedávno umístily Technické služby Hradec Králové, například přibyly dřevěné stoly s lavicemi pro konzumaci připravených pokrmů. Zbývající lavice se na místě objeví zítra. Lavice i stoly jsou vyrobeny ze dřeva pocházejícího z královéhradeckých městských lesů. Grily už zájemci mohou využívat, a to i přesto, že u nich zatím chybí kovové koše na odpadky a vyhořelý popel. To však jejich provozu nebrání.

„Koše bychom měli ke grilům umístit v příštím týdnu,“ uvedl Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové. Městský podnik bude podle potřeby rovněž zajišťovat úklid grilovacích lokalit. Návštěvníci parku, kteří hodlají grily používat, by se měli řídit provozním řádem, který je v místě vyvěšen. Z něho vyplývá, že je nutné zabránit rozšíření ohně mimo ohniště, dbát zvýšené opatrnosti, udržovat pořádek, opustit griloviště až po úplném uhašení ohně a v grilech používat pouze palivové dříví nebo dřevěné uhlí. Zájemci musí současně dodržovat podmínky k zabezpečení požární ochrany, které jsou spolu s důležitými telefonními čísly součástí provozního řádu.

Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
tel. 731 131 123
magdalena.vlckova@mmhk.cz