V zářijovém průzkumu společnosti SANEP, která zjišťovala mezi 2180 obyvateli jednotlivých krajů spokojenost s prací hejtmanů, skončil čtvrtý od konce.
Podařilo se mu dosáhnout téměř 40 procent, ale na svého souseda Radko Martínka ztratil více než 14 procentuálních bodů.

„Pokud mám tento průzkum brát vážně, pak je nutné v prvé řadě říci, že jsem si v absolutních číslech polepšil o více než tři procenta. Na udržení pátého místa to ale nestačilo. Jiní hejtmani prostě jen v této tabulce poskočili o něco více než já,“ vysvětluje představitel Královéhradeckého kraje.

Vyloženě spokojeno je s Lubomírem Francem 6,1 procenta dotázaných, spíše ano řeklo 32,7 procenta. Na druhou stranu úplně nespokojených bylo necelých 33 procent, což je třetí nejlepší výsledek. Za nepopulárním umístěním hejtmana stojí také nejvyšší podíl oslovených, kteří se ke spokojenosti nevyjádřili a raději zaškrtli možnost nevím. Těch bylo více než 28 procent.

„V politice a řízení kraje je často důležitá odvaha: odvaha vzít na sebe politickou odpovědnost, která sice okamžitě nepřinese pomíjivý skok na žebříčcích popularity, ale z dlouhodobého hlediska znamená přínos pro zlepšení života obyvatel kraje,“ uvedl Lubomír Franc.

Hůře než královéhradecký hejtman skončili představitelé Ústeckého kraje Jana Vaňhová, primátor Prahy Pavel Bém a poslední místo obsadil středočeský hejtman David Rath. Ten jen těsně překročil 20 procent. „Myslím si, že tyto průzkumy nemají valnou vypovídací hodnotu. Tou jsou především výsledky voleb, “ dodal hejtman Franc.

Celkově však lze říci, že oproti květnu letošního roku spokojenost se sociálnědemokratickými hejtmany stoupá, neboť v září se více než padesátiprocentní spokojenosti těšili čtyři nejvyšší představitelé krajů, zatímco v květnu tuto hranici překročil jen jihočeský hejtman Jiří Zimola.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:
Hejtman Franc v oblíbenosti propadl