„Plánuji zahájit širší diskusi s akademickou obcí, odbornou veřejností a se zřizovatelem galerie, která povede k definování zřetelné podoby galerie. Tato podoba by měla být v kontextu galerií a muzeí v České republice jedinečná a má být propojena se specifiky místního prostředí. Místním specifikem je silná a v České republice unikátní tradice architektury, urbanismu a práce s veřejným prostorem. Vše by bylo doplněné výraznými výtvarnými výstavami akcentujícími k architektuře,“ řekl budoucí ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval.

František Zachoval pochází ze Šumperka. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde získal titul MgA. V letech 2006 až 2014 působil v Akademii 2006 – 2014 působil v Akademii výtvarných umění v Praze jako vedoucí Digitální laboratoře, kde spoluzaložil audiovizuální archiv k výtvarnému umění Artyčok TV. Následně se stal ředitelem Českého centra v Bukurešti. V roce 2017 byl rok prezidentem sdružení EUNIC Romania, jež sdružuje 14 kulturních institutů akreditovaných v Rumunsku. Devětatřicetiletý František Zachoval se věnuje také překladatelské a výzkumné činnosti a je kurátorem či administrátorem více než dvaceti výstav, konferencí a projektů.