Prezentaci v podobě Setkání u obrazu s názvem Vzpomínka na Samarkand výtvarníka Františka Hudečka připravili na úterní podvečer 7. října do prostor hradeckého Muzea východních Čech pracovníci Galerie moderního umění, jejíž budova je v současné době v rekonstrukci.

Umělcovým životem a dílem Hudečka provedla přítomné galeristka Petra Příkazská.

„V současné době se u nás především bourá. Jsou prováděny restaurátorské průzkumy, připravují se záměry na restaurování uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Vše běží podle harmonogramu. Velmi dobře spolupracujeme s kolegy z Muzea východních Čech, ale i s dalšími institucemi, kde máme vystavené větší kolekce uměleckých děl," dodal Tomáš Rybička.

Objekt by měl znovu přivítat veřejnost na jaře 2016.

Hudečkův vystavený obraz bude k vidění do 2. listopadu. Další Setkání u obrazu, tentokrát nad výběrem z reprodukcí starých obrazů Jiřího Koláře, se uskuteční na témže místě 4. listopadu od 17 hodin.

Eva Ženíšková