Ze dvaapadesáti letošních přihlášených staveb odborníci pod patronátem pražského ČVUT udělili toto ocení dalším čtyřem stavbám.

Na rekonstrukci hradecké galerie porota ocenila především provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Už samotnou užší nominaci hodnotil ředitel galerie Tomáš Rybička jako úspěch. Obdržený titul je tak další poctou.