Až do dvanácti hodin pak mohou zájemci o široký sortiment českého zboží 
a jarní výrobky nakoupit kvalitní suroviny. Ty prezentují sami pěstitelé, chovatelé či malozpracovatelé, kteří při pěstování a chovu kladou důraz především na kvalitu a ekologický způsob zemědělství. Vstup do areálu kasáren je zdarma.