Jak sebevědomé jsou ženy v Královehradeckém kraji?

Podle průzkumu SCWF o současné situaci vČR, má téměř 80 procent českých dívek a žen silný pocit, že jsou omezovány. Největší nedostatek sebevědomí pociťují ženy zmenších měst a bariérou jejich seberealizace je nejčastěji vlastní pocit viny, který vzniká stereotypní výchovou vrodině a názory jejich nejbližšího okolí.

Jak sebevědomé jsou ženy vKrálovehradeckém kraji?

Spíše nesebevědomě nebo zcela nesebevědomě se cítí 44% žen z Královehradeckého kraje. Omezování žen vjakékoliv formě vnímá dokonce až 82 procent žen. Pozitivní vliv na jejich sebevědomí měl pracovní kolektiv a rodiče, negativní nejčastěji spolužáci ze školy. Třetina žen nedosáhla vzdělání, po kterém toužila.

Hlavní bariérou seberealizace žen je vlastní pocit viny, že se to „nehodí“ (projevil se až u ¾ žen), který vznikl neustálým působením stereotypních, zažitých postojů, jimiž byly ovlivňovány od dětství.

Ženy z Královehradeckého kraje by chtěly ve svém životě nejvíce zvýšit roli partnerky (50%) a nejčastěji snížit roli hospodyňky.

Třetinu žen jejich partner nepodporuje vjejich netradičních touhách a představách o životě.

Právě na podporu sebevědomí a práv žen a dívek, rovnost příležitostí žen a mužů a odstraňování diskriminujících stereotypů ve společnosti se zaměřuje Slovensko-český ženský fond, který vyhlásil nové otevřené grantové kolo. Až do 23. listopadu mají všechny ženské nevládní organizace v České republice, bez ohledu na jejich velikost, šanci podat žádost o grant až do výšky 100.000,- Kč. Realizace projektu by měla začít nejdříve 1. ledna a skončit nejpozději 31. prosince 2008.

 

Oproti tématickým kolům nám ta otevřená dávají lepší prostor pro řešení lokálních problémů žen, které se kraj od kraje liší. Právě samy ženy nejlépe znají prostředí, situaci a problémy, kterým čelí, a tak dokážou najít nevhodnější řešení,“ říká Markéta Hronková, ředitelka SCWF za Českou republiku.

Tématika projektů otevřeného kola je široká, musí se ale shodovat alespoň s jednou z šesti hlavních oblastí zaměření fondu:

  • Rovnost příležitostí pro ženy i muže,
  • Prevence a boj proti násilí na ženách,
  • Reprodukční práva jednotlivců i párů,
  • Prevence a potlačování obchodování se,
  • Obhajoba práv žen ze znevýhodněných skupin,
  • Podpora vzdělávání voblasti rodových studií a odstraňování rodových stereotypů

Pro podání žádosti je potřebné vyplnit grantový formulář a zaslat velektronické podobě do fondu. Všechny potřebné informace, instrukce a kontakty lze najít na www.womensfund.cz.

Fond, který existuje od roku 2004, již vrámci 6 grantových kol podpořil 104 českých a slovenských projektů vcelkové výši 7.200.000 Kč.

Více informací o fondu a jeho aktivitách najdete na www.womensfund.cz .

Jana Zichová