Většinu svých prací realizoval v Praze a v Hradci Králové, který se stal díky Gočárovi vedle Zlína vzorem moderního města.

Jakou stavbu Josefa Gočára nejvíce obdivujete? Hlasujte v anketě vpravo.

Jeho rozsáhlá a mnohotvárná činnost - od urbanismu a projektování budov, přes výstavnickou tvorbu až k návrhům nábytku a pomníků - prokazuje jeho všestranné výtvarné nadání.

JAKÉ JEHO STAVBY OBDIVUJETE? Hlasujte v anketě.

V tomto roce si připomínáme kulatá výročí jak jeho narození (13. 3. 1880), tak i jeho úmrtí (10. 9. 1945).

Stavby Josefa Gočára v Hradci Králové

* Ředitelství ČSD v Hradci Králové (dnes Sídlo Policie ČR na Ulrichově náměstí)
* Ambrožův sbor, kostel církve československé husitské, HK, Ambrožova ul.
* Obecné a měšťanské školy na Tylově nábřeží (dnes ZŠ a MŠ Josefa Gočára)
* Gymnázium J. K. Tyla
* Budova banky na Masarykově náměstí
* Schodiště u kostela Panny Marie
* Domy se sgrafity v ulici Bří Čapků u Pospíšilovy třídy
* Budova okresních a finančních úřadů (magistrát)
* Koželužská škola, dnes Střední průmyslová škola strojnická.
* Čerychův dům na Ulrichově náměstí

Projekty v muzeu

V Muzeu východních Čech je do konce října k vidění výstava s názvem Sny a vize, která představuje neuskutečněné projekty navržené pro Hradec Králové Josefem Gočárem. Výstava je doplněna fotografiemi realizovaných objektů, které byly v Hradci Králové podle návrhů architekta Gočára postaveny v letech 1904–1935.