Všechny linky městské hromadné dopravy, které těmito místy pravidelně projíždějí, pojedou po objízdných trasách.