Magistrát města chce už od začátku tohoto roku po společnosti Gordion, která zajišťovala zadavatelské činnosti pro koncesní řízení „Integrovaný systém parkování v Hradci Králové“, aby se podílela na pokutě, kterou město dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Gordion donedávna nereagoval. Nyní jeho vedení přislíbilo, že polovinu pokuty, tedy 750 tisíc korun, zaplatí.

„Jednání ještě nejsou u konce, po poradě s našimi právníky se budeme snažit získat od Gordionu částku celou, hodláme do jednání vtáhnout pojišťovnu, z titulu uzavřené pojistky o odpovědnosti,“ řekl primátor Zdeněk Fink.

Antimonopolní úřad uložil městu pokutu ve výši 1,5 milionu korun. Nelíbilo se mu, že město uzavřelo s tehdejší firmou Atol koncesní smlouvu na vybudování, provoz a rozvoj systému parkování včetně závazku koncesionáře vybudovat parkovací technologie a nová parkovací místa. Podle úřadu se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a nikoliv o koncesi. Úřad zamítl i rozklady, které radnice podala.

Hradecký magistrát proti tomuto rozhodnutí podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Existuje varianta, že soud rozhodne ve prospěch magistrátu a tomu bude pokuta vrácena.