Socha bývalého prezidenta na tehdejším Gottwaldově náměstí v Hradci Králové.Tři a půl metrů vysoký a tunu vážící bývalý československý prezident shlíží na lidi z kopečku nedaleko Ruseku. „Gottwalda jsme získali darem od města,"  předseda Východočeského klubu přátel vojenské historie Miroslav Tuček.

Tank sovětské armády zřejmě skončil ve šrotu. Socha vůdce ruské revoluce V. I. Lenina stojí na zahradě soukromého sběratele v Polomu v Orlických horách.