Na konci září se snesla na hlavu představitelů města kritika kvůli řešení uvažovaného nového dopravního uzlu u Grandu.

Odpůrci, kteří argumentovali i tím, že se s nimi o této vizi nikdo nebavil, teď mohou slavit. Magistrát ještě nechá celou věc prověřit. Do hry tak vrátil i „utajovanou“ variantu, která je podle odpůrců k celému území daleko šetrnější a logičtější. Doposud preferovaná vize s označením 5B, která počítala s přesunem zastávky na konci slepého ramene ulice Palackého blíže ke křižovatce ulic ČSA a Mostecká, teď doplní i varianta 5, kde se předpokládá přesunutí zastávky pod okna České spořitelny naproti stávající zastávce u Adalbertina.

Tuto variantu by přivítali i obchodníci. „Sešli jsme se s vlastníky nemovitostí, kteří nám dali podněty, jak by to u Grandu mohlo či nemohlo fungovat,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich a doplnil, že nejvíce připomínek na adresu varianty 5B padlo v otázce zásobování. „Jednalo se hlavně o úsek mezi hotelem Grand a Mosteckou ulicí. Nechali jsme prověřit možnosti lepšího zásobování, které spočívaly v několika rovinách,“ informoval náměstek a nastínil tři možné varianty změny.

Tři varianty zásobování

Tou první by bylo prodloužení zálivu na zásobování před křižovatkou, druhou možnost zásobovat z Palackého nebo Mostecké ulice a třetí spočívá ve změně časového rozvrhu zásobování. Zároveň však Jindřich Vedlich přiznal, že se do hry vrací i přesun zastávky pod okna spořitelny. „Je to na základě rozhodnutí výboru pro územní plánování. V nejbližších týdnech by tak mělo dojít ke zpracování bezpečnostního auditu pro obě varianty,“ řekl. Audit by mohla zpracovat dopravní fakulta ČVUT.

„Jakmile budeme mít všechny výsledky a výstupy k dispozici, věc opět předložím výboru, komisím a radním,“ dodal náměstek.

Návrat varianty, která počítá s přesunem zastávky pod okna spořitelny, kvituje i „rebelující“ radní Vladimír Lesák, kterému se líbí postoj města, jež chce ještě obě vize podrobit bezpečnostnímu auditu. „Na našem zastupitelském klubu jsme se variantami řešení opakovaně zabývali, a shodli jsme se na tom, že to hlavní v novém řešení této lokality musí být bezpečnost,“ nechtěl se Vladimír Lesák pouštět do další přestřelky s koaličními kolegy.

On sám se se svými spolustraníky usnesl na tom, že budou ctít závěry auditorů: „Domluvili jsme se, že rozhodne nezávislý bezpečnostní audit a my jako celý klub se poté přikloníme k variantě, která bude bezpečnější nejen pro automobilovou a cyklistickou dopravu, ale, a to především, i pro chodce.“