Nahlášený happening začal před sídlem největšího správce lesů v zemi přesně v avizovaných 11 hodin dopoledne. Před budovu na Novém Hradci nacouvala dodávka a šestice aktivistů ve žlutých bundách začala před schody hlavního vchodu skládat makety pařezů, náhrobní kříže s nápisy Krušnohorské bučiny, nebo Žďánický les. Nakonec vše posypali pilinami a rozvinuli transparenty „Lesy ČR zabíjejí staré lesy, skutečnou ochranu, ne greenwashing či zachraňte staré-vzrostlé lesy. Scénu nakonec uzavřeli páskou s nápisem „lesní místo zločinu“.

„Lesy ČR chtějí na podzim kácet v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří v okolí Litvínova a Telnice, pokračovat chtějí i v těžbě ve Ždánickém lese na jihu Moravy,“ uvedl za Greenpeace mluvčí organizace Lukáš Hrábek. Podle ekologů se jedná o staré cenné lesy, které překypují biodiverzitou a vyskytují se v nich chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Guvernér ČNB Aleš Michl.
Guvernér ČNB Michl představil novou zlatou minci. Reprezentuje Hradec Králové

Lesy ČR odmítají, že by kácely příliš mladé porosty. Obnovují je v průměrném věku 115 let, bukové a dubové ještě později. Víc než staletých stromů je podle státního podniku v Česku téměř 22 procent. V minulém týdnu pak státní podnik oznámil, že na východě Krušných hor vytipovali jeho lesníci 250 hektarů porostů v hůře přístupném terénu, které zůstanou bez zásahu člověka. To je ale podle ekologů málo. „Lesy ČR se totiž v tu samou chvíli odvolali proti zákazu kácení, který v porostech starších 120 let vyhlásil Ústecký kraj a který se týká 1 200 hektarů,“ namítá za Greenpeace Lukáš Hrábek.

„Že je ochrana nedostatečná, to je názor hnutí Greenpeace. Na tento názor samozřejmě mají svůj nárok. My ale tvrdíme, že ta ochrana dostatečná je,“ odpovídá vedoucí odboru marketingu a komunikace Lesů ČR Přemysl Šrámek, který happeningu přihlížel. Firma v Krušných horách spravuje bezmála 9 tisíc hektarů. „Zákazu předcházelo kontroverzní chování firmy, která v roce 2021 kácela v oblasti bez povolení a ilegálně,“ tvrdí Greenpeace ústy svého mluvčího.

Strom podle technických služeb trpí několika závažnými defekty a je nakažen houbovou infekcí.
Platan na hradeckém Eliščině nábřeží musí k zemi. Hrozí pád větví na chodce

Lesy odmítají, že by postupovaly v rozporu se zákonem. „Řídíme se schváleným lesním hospodářským plánem. A tak je tomu například i ve východním Krušnohoří. Těžbou takzvaných starých stromů podporujeme novou generaci lesa, která poroste v měnících se klimatických podmínkách a bude těmto podmínkám lépe přizpůsobena,“ kontroval za státní podnik Přemysl Šrámek.

Přímo během dnešního protestu pak Lesy ČR nabídly Greenpeace dva termíny jednání na začátku listopadu. „Mohou tedy do Hradce Králové přijet, a pokud skutečně delegují odborníky, nemáme problém si tady s nimi sednout a popovídat si,“ slíbil Přemysl Šrámek. Jeho nabídku ekologové přijali.