Tím nadstandardem je oblast „duševního vlastnictví“ - tedy bližší seznámení s autorským právem a jeho praktickými aspekty, dále s průmyslovým právem a jeho aktivním i pasivním využitím v běžné praxi.

Ve školním roce 2017/18 došlo ve vzájemné spolupráci k zásadnímu pokroku, když se skupina studentů a studentek z předposledního ročníku rozhodla přihlásit do programu AriDu nazvaného „Metodický vynálezce“. Tento program navazuje na osvědčený program AriDu „Mladý vynálezce“, ve kterém náš kraj i naši republiku již třikrát reprezentovali na mezinárodních akcích žáci základních škol Královéhradeckého kraje.

Program Metodický vynálezce pracuje na základě metodiky, podle které by správně měla pracovat vědecká, výzkumná i vývojová pracoviště. Základem je postup, kdy po definování problému, který má být řešen, je provedena odpovídající rešerše v relevantních databázích národních či nadnárodních patentových a známkových úřadů. Tak je zjištěn světově nejnovější stav v daném oboru, případně i právní stav předmětného dokumentu. Na této bázi pak student sám vlastním tvůrčím postupem hledá vylepšení této úrovně. Oproti běžné praxi tedy „neobjevuje Ameriku“(prakticky pouze ztráta času, kapacit a nákladů), ale staví své nové řešení na bázi rešeršních výsledků.

Z Gymnázia Boženy Němcové v programu Metodický vynálezce pracuje šest studentů - z toho dvě děvčata! Nejlepší z těchto prací budou reprezentovat naši republiku již ve dnech 20. až 22. června tohoto roku na mezinárodním veletrhu vynálezů INVENTaréna, případně i na dalších mezinárodních akcích.

Impozantní na celé této „Hradecké“ iniciativě je, že studenti z gymnázia Boženy Němcové si po proškolení AriDem a po školení na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (UPV), které navštívili letos v březnu s celou třídou svých spolužáků, dokáží sami vyhledávat potřebné dokumenty jak v databázi národního UPV, tak v databázi EPÚ, jehož databáze ESPACENET obsahuje více než 100 milionů dokumentů!

Za všechny Východočechy jim přejeme hodně zdaru a plný úspěch při mezinárodní reprezentaci svého gymnázia, statutárního města Hradce Králové i Královéhradeckého kraje - a dokonce i České republiky!

Josef Zima, Otto Urban