„Na schůzce s hejtmanem a odpovědným radním Královéhradeckého kraje jsem si mohl prostudovat analýzu, která bude základem pro další kroky. Původní usnesení o slučování gymnázia bylo zrušeno a vše jsme si vysvětlili,“ dodal první muž novobydžovské radnice.

Na kompletní analýze všech gymnázií a lyceí, kterých by se měla tentokrát další vlna regulace středních škol dotknout, pracoval kraj několik měsíců. Mnohastránkový dokument teď poputuje na stůl výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Ten teprve navrhne možná řešení.

„Každá škola byla hodnocena na základě mnoha kritérií. V úvahu byl brán počet studentů, spádovost, kolik je dojíždějících, i spousta dalších věcí,“ vysvětlil krajský radní odpovědný za oblast školství Jiří Nosek.

Kromě aktuálních údajů kraj počítá i s dlouholetou prognózou. „Podle ní bude v roce 2015 pokles dětí nastupujících do středních škol o dvacet procent nižší, než tomu bylo v roce 2000,“ uvedl Nosek.

Stále se snižující počet studentů je také důvodem, proč kraj hodlá do soustavy víceletých gymnázií a lyceí sáhnout. „Gymnázia mají navštěvovat mimořádně nadané děti. Měla by také mít nějaký převis a rozhodně je dobré, aby se konaly přijímací zkoušky. Ne že budou přijímáni uchazeči jen na základě jiných kritérií, aby byla naplněna kapacita,“ objasnil.