Do kompletní rekonstrukce gymnázia J. K. Tyla se hodlá pustit Královéhradecký kraj.

Modernizace objektu si podle předběžných odhadů vyžádá nejméně sto milionů korun. „V tuto chvíli radní odsouhlasili vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školy,“ uvedl mluvčí kraje Jiří Hošna. Peníze by však nepocházely jen z krajského rozpočtu. Na řadu tak přichází žádost o dotace z fondů Evropské unie.

Zahájení stavebních prací je zatím hudbou budoucnosti. „Nebude to dříve jak v horizontu několika let,“ dodal Hošna. Kantoři i studenti se mohou těšit na obnovený vzhled budovy včetně výměny oken. V některých částech bude nutná i sanace.

„Dlouhá léta je objekt školy na seznamu chráněných kulturních památek a pravidelně se objevuje na většině propagačních materiálů města i regionu. Budova po dobu své existence neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí, což ji na jedné straně zanechalo architektonicky velmi čistou, ale celý areál již jeví četné známky opotřebení,“ uvedl krajský radní pro školství Jiří Nosek. Po domluvě s památkáři by měly být odstraněny také některé pozdější necitlivě stavební úpravy, které škole na kráse nepřidaly.

Budova gymnázia je spolu s Muzeem východních Čech a labskou elektrárnou „Hučák“ nejvýznamnější stavbou počátku moderní architektury na území Královéhradeckého kraje.

Původně byla škola v roce 1924 projektována jako státní gymnázium architektem Josefem Gočárem.