Podnik obhospodařující 3677 hektarů lesů považuje využití harvestorů za výhodné. Jejich výkonnost, šetrnost k přírodě, bezpečnost a zároveň jistota prodeje dřeva, které by podnik v takovém množství jinak neprodal, zajistí činnost firmy. Městské lesy se totiž starají také o rekreační funkci lesů, a ta něco stojí. V novohradeckých lesích například upravují cesty na využití cyklisty či bruslaři, staví altány pro odpočinek, starají se o rybníky…

„Abychom mohli něco udělat, nejdříve na to musíme vydělat,“ vysvětlil vedoucí výroby Milan Zerzán.

Předností harvestorů je především jejich výkon. „Je to stroj, s nímž se těžař výkonostně nemůže rovnat. Když strom uchopí a kácí ho, tak rovnou měří jeho průměr, takže okamžitě ví, podle požadavku odběratele, jaký sortiment z něho bude. Jeho výkon je třeba 150 kubíků denně a těžaře dvacet kubíků, vypočítává Milan Zerzán přednosti moderní techniky v lesích. Ač se to nemusí zdát, je podle něho rovněž šetrnější k přírodě.