„Cílem výcviku bylo v první řadě ověřit funkci dýchacího přístroje při náhodném pádu zasahujícího do vody a ponoření pod vodní hladinu, tedy simulovat situaci, kdy se hasič při zásahu v dýchací technice neočekávaně ocitne ve vodě," vysvětlil Jan Čech z HZS Královéhradeckého kraje.

Pro simulaci reálné situace byli hasiči oblečeni do kompletního zásahového oděvu včetně přilby a bot.

Výrobce dýchacího přístroje uvádí, že jeho konstrukce umožňuje bezchybnou funkci i při ponoření pod vodní hladinu do jednoho metru.

Výcvik probíhal za asistence potápěčské skupiny z Hradce Králové a tak dalším krokem bylo vyzkoušet, kolik toho dýchací přístroj umožňuje a jaké jsou jeho hranice použitelnosti.

S dýchacím přístrojem se nedá potopit do větší hloubky z důvodu chybějícího závaží, toto velmi komplikuje i použití kompozitové lahve, se kterou je potopení prakticky nemožné.

Hasiči museli udělat důkladnou údržbu a kontrolu celého dýchacího přístroje, aby odstranili veškerou vodu a vlhkost.

Na hasiče, který se při zásahu nečekaně ocitne pod vodou  působí celá řada faktorů, mezi nimiž je především stres z neznámé situace, pádu do vody, chlad a ztráta orientace.  Pokud je zásahový oděv udržován, není úplné promočení okamžité, ale chvíli trvá než chladná voda pronikne k pokožce hasiče.

„Tato skutečnost dává krátký čas na získání orientace a zklidnění osoby. Základní funkce dýchacího přístroje zůstává zachována i v této situaci, pokud tedy nedojde při pádu k sejmutí masky nebo si ji uživatel nesundá sám. V případě, že je na masce použito náhlavního kříže voda při pádu nevnikne pod masku a velmi dobře těsní i přes nasazenou kuklu.  Při použití masky s kandahárem byl únik vzduchu nesrovnatelně vyšší a uchycení masky k přilbě bránilo uživateli zaklonit hlavu, tedy podívat se nad vodní hladinu a získat tak přehled o celkové situaci," dodal Čech.

Tento výcvik ukázal, že i s nasazeným dýchacím přístrojem se dá dobře plavat. Obličej je chráněný před vodou maskou s přívodem vzduchu, což pomáhá ke zvládnutí této stresové situace.

Po uplynutí zhruba dvou minut dojde k úplnému promočení zásahového oděvu a pohyb hasiče je tak komplikovaný velkou hmotností zásahového oděvu, bot a přilby. Velkým pomocníkem je pak i použití kompozitové tlakové lahve, v tomto případě je velmi obtížné se potopit do hloubky větší než půl metru.