V devět hodin se otevřely pomyslné brány místní louky, kde se celá akce konala. Celým dnem provázeli moderátoři Ondřej Nedvídek a zástupce velitele SDH Březhrad Vladimír Petráň. Nejdříve se mezi sebou utkalo sedm soutěžních družstev dětí. Tři týmy mladších a čtyři starších žáků bojovaly až do vyčerpání sil. Nejúspěšnější byli hasiči z Malšovy Lhoty, kteří si odvezli první a dvě druhá místa. „Máme v družstvu i jedno čtyřleté a dvě pětileté děti,“ prozradil starosta sboru SDH Malšova Lhota Václav Klíma.

Patnáct mužských a čtyři ženská družstva se postavila za startovní hadici a při někdy i humorných bězích rozhodovaly štěstí, dovednosti a sehranost kolektivu. První dvě místa v dámské části zůstala domácím. Plácky se musely spokojit se třetím místem a Plačice s bramborovou medailí. Opačné pohlaví mělo větší konkurenci a místní zastupovala opět dvě oficiální družstva. Rivalita mezi nimi se prohloubila sázkou o basu piv, kterou nakonec vyhráli starší a zkušenější hasiči. Největší zlatý pohár a mnoho hodnotných cen si odnesli borci v plamenných dresech z Holohlav. Druhý nejrychlejší čas zaběhly Střezetice a poslední honorované místo obsadily Rozběřice.

Závody posvětil magistrát města zastoupený Josefem M. Potočkem. Partnerem byl také Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové, který zajišťoval zdravotní dozor a prezentoval svoji činnost. Při propagační akci ukázal ošetření drobných poranění nebo oživování bezvědomého pomocí automatického externího defibrilátoru.
Pro Hradecký deník Jan Pruška