Na podzim celý projekt pohřbil ministr vnitra Radek John kvůli úsporám.

Vybudování národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému v Hradci nestálo, kromě obav ministerstva vnitra, nic v cestě. Sněmovní kontrolní výbor tento týden vyslechl zástupce ministerstva vnitra, královéhradeckého primátora Zdeňka Finka i představitele Královéhradeckého kraje.

„V Hradci Králové si připadáme ošizeni, neboť jsme už v roce 2007 byli ujištěni o nezbytnosti vybudování polygonu. Ještě v říjnu 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci k územnímu řízení, proto pro nás byla podzimní zpráva dost nepříjemným zjištěním,“ dodává primátor Zdeněk Fink. Představitelům ministerstva a Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navíc ve své řeči zdůraznil, že takovéto rozhodnutí by příště mělo zaznít včas.

Zástupci ministerstva se vyjádřili, že mají zájem pokračovat v jednání o stavbě, případně etapizované, a to s podílem kraje a města. Financování by se mohlo uskutečnit z alternativních zdrojů, nikoliv z původních dotačních titulů.

„Do areálu jsme investovali částku několika desítek milionů korun,“ upozorňuje primátor Fink. Osmý květen je termín, kdy monitorovacímu výboru ministr John předloží své náhradní projekty, teprve pak se otevírá prostor pro další společný postup, byť by proběhl v jiné než zamýšlené podobě. Potřebná navazující infrastruktura se nachází v blízkých Lázních Bohdaneč, kde sídlí Institut ochrany obyvatelstva, ten mohl být součástí projektu. I Hradec má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky a jsou zde velké možnosti spolupráce s odborníky z vysokých škol, zejména s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.