A v nové funkci velitele krizového štábu tvrdí, že vláda, oproti krajům, postupovala a postupuje v boji s nemocí nesystémově.

„Bohužel, vláda ke krizovému řízení - respektive ustavení Rady pro zdravotní rizika a především Ústředního krizového štábu, který má k dispozici veškeré potřebné systémové složky, přistoupila se značným zpožděním, a navíc i v době jeho působení a vlastně doposud se uchyluje spíše k mikromanagementu než ke skutečné systémové strategii. Stále postrádám jednotnou, a hlavně důvěryhodnou argumentaci jednotlivých členů vlády, jimiž by dokázali věrohodně podpořit svá rozhodnutí a vydávaná opatření,“ tvrdí nový hejtman a dodává, že vláda doposud nedokázala nastavit plně funkční nejdůležitější nástroje ke zvládnutí pandemické situace.

Komentář Tomáše Kulhánka
KOMENTÁŘ: Čas na změnu „trenéra“

Oproti vedení státu však podle něj kraje v nelehké situaci obstáli na jedničku.

„Na jaře jsme obstáli zejména díky lidem v integrovaném záchranném systému. Na podzim pak především díky zdravotníkům, sociálním pracovníkům a dobrovolníkům ve spolupráci studenty a mnoha dalšími lidmi, přestože situace, ve které na jaře nejenom naše republika byla a doposud je nepochybně v mnohém neznámá a nestandardní,“ dodává Martin Červíček, který u všech jmenovaných obdivuje, že byli a jsou jsou schopni účinně do systému zapojit i ne/kvalifikované dobrovolníky, kteří pravděpodobně budou ještě i v dalším období potřeba:

Ilustrační foto.
Při testování veřejnosti antigenními testy pomohou také hasiči

„Mají můj velký respekt a všem zdravotníkům v jednotlivých nemocnicích a pracovníkům v sociálních zařízeních, i všem těm, kteří pomáhají nebo se nově k pomoci hlásí, patří mé velké poděkování. Je to opět důkaz naší schopnosti najít v sobě v případě potřeby ohromnou dávku soudržnosti, solidarity a vzájemné podpory.“