Podepsáním memoranda o vzájemné spolupráci kraje a univerzity Karlovy umožní fakultám soustředit všechny výukové a výzkumné prostory do jednoho areálu.

„Naše spolupráce bude do budoucna užitečná především v ohledu vzdělávání zdravotnických pracovníků a rozvoje výzkumu v oblasti lékařství a farmacie v Královéhradeckém kraji," uvedl Štěpán.

Centrum v blízkosti Fakultní nemocnice otevřelo v roce 2015, nyní se jedná o druhou etapu výstavby. Samotné podepsání memoranda se uskuteční 11. července.

Michaela Střížová