Odejít má z postu prvního náměstka a radního pro oblast zdravotnictví. Funkce má podle hejtmana složit do středy 7. ledna do zahájení schůze Rady Královéhradeckého kraje. Hejtman k tomu Vladimíra Drymla vyzval v souvislosti s mediální kauzou, která byla zveřejněna koncem loňského roku.

„Pan doktor Dryml byl dosud velice schopný politik a jeho odborné schopnosti v oblasti zdravotnictví jsou mimořádné. Zveřejněná mediální kauza však přinesla velmi závažná zjištění o jeho osobním selhání, kterého by se politik v takto vysokých funkcích neměl dopustit. V očích veřejnosti by mohla budoucí rozhodnutí krajské rady v případě jeho setrvání působit značně nevěrohodně. Pan vicehejtman byl dosud významným členem našeho týmu, a také proto mne celá záležitost velice mrzí,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Hejtman ve své výzvě náměstkovi rovněž uvedl, že rozhodnutí a kroky, jenž bude třeba učinit v oblasti krajského zdravotnictví, se musí opírat o nezpochybnitelnou a legitimní autoritu jejího gestora.