Hejtman poděkoval hasičům za jejich obětavou práci při záchraně lidských životů a ocenil jejich nasazení při výkonu takto náročného povolání. Popřál všem zúčastněným a jejich rodinám hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl ve stručnosti zhodnotil uplynulý rok jako úspěšný, kdy se podařilo dosáhnout některých ze stanovených cílů. Také ředitel Mencl poděkoval všem přítomným za odvedenou práci.

Součástí slavnostního aktu bylo předání medaile „Za věrnost I.stupně“ panu Zdeňku Slavíkovi z územního odboru Náchod, který k 31.12.2007 ukončil svou více jak 40letou kariéru u hasičů a odešel do zaslouženého důchodu. Z rukou hejtmana převzal medaili a ředitel HZS Královéhradeckého kraje panu Slavíkovi poděkoval za jeho dlouholetou práci.

Pan Zdeněk Slavík nastoupil ke sboru 1. července 1967 a prošel mnoha funkcemi. Od inspektora prevence, náčelníka Správy a sboru, hasiče - technika až po dnešní funkci vyšetřovatele zjišťování příčin požárů pro územní odbor Náchod.

Přejeme panu Slavíkovi hlavně hodně zdraví v „civilním“ životě, pohody a spokojenosti.

Pohled do sálu na příslušníky HZSZdravice hejtmanaPan Zdeněk Slavík přebírá medailiZdeněk Slavík odchází po čtyřicetileté službě u hasičů do zaslouženého důchodu


por. Bc. Martina Žahourková, tisková mluvčí HZS