Ocenění je obdobou celostátní ceny Mosty. „Chceme tak poděkovat a upozornit na významnou práci, kterou někteří lidé dlouhodobě vykonávají ve prospěch zdravotně postižených,“ řekl hejtmanův náměstek Miloslav Plass. Marek Bělohlávek se věnuje dobrovolnické práci s postiženými dětmi. Od roku 2001 působí jako vedoucí zotavovacích akcí pro nejmenší. Irena Korečková pracuje od roku 1986 pro zrakově postižené. Je mimo jiné spoluautorkou projektu Generel stezek na území města Hradec Králové. Jana Potočková se věnuje práci s postiženými celý profesní život. V roce 1992 byla u vzniku Stacionáře Nona, v jejímž čele nyní stojí.