Byl konec listopadu, když šéfredaktor východočeské redakce Deníku Jan Korbel přišel s myšlenkou nabídnout vám, čtenářům, v prvním novoročním vydání Deníku netradiční podívanou: velkou magazínovou fotografii hejtmana v převleku, který si sám vybere. Záměrem nebyla prvoplánová recese – převlek měl symbolizovat nejdůležitější cíl nebo událost roku 2010.


Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc zpočátku váhal. „Nejdůležitější pro mě bude získat pro rozvoj kraje co nejvíce peněz z Evropské unie,“ reagoval během prvních jednání o podobě novoroční fotografie. Představa, že by na ní v klotových rukávech přepočítával bankovky v kufříku plném eur, ho ovšem nenadchla.

O pár dnů později byly na stole další dva návrhy: pro Královéhradecký kraj bude v příštím roce aktuální stále nedostavěná dálnice a potřeba konečně uvést do života systém integrované dopravy.

Obě myšlenky nabízely řadu stylizací: od hejtmana – stavbaře pracujícího na současném konci dálnice až po hejtmana – strojvedoucího.
Nakonec vyhrály vláčky.

Do vlaku!

Měli jsme štěstí – pánové z Českých drah nám bez dlouhého přemlouvání vyšli vstříc. Ve středu 30. prosince v devět hodin ráno jsme díky nim měli na hlavním nádraží v Hradci Králové na rovných padesát minut k dispozici mimořádně přistavený vlak i uniformu s čepicí a píšťalku. Náhodě jsme neponechali ani pohodlí a teplo našich hostů – na nástupišti spočinul košík s termoskami plnými horkého čaje.

Vše další bylo v rukou našich fotografů Davida Tanečka a Jana Jelínka. Bylo na nich, aby pořídili nejen krásné, přímo výstavní stylizované fotografie hejtmana, ale aby zaznamenali i sebe navzájem, při práci.

S Milenkou

„Říkejte mi, kam se mám dívat,“ žádal Lubomír Franc fotografy. „S pózováním nemám moc zkušeností.“ A tak vzduchem létalo Tam, Na mě, Do dálky… Až jsme si při tom dívání všimli nápisu na „naší“ lokomotivě. Zněl – MILENKA. Strojvedoucí prý svým lokomotivám dávají jména.
Seznámili jsme Lubomíra France s naším objevem i úvahou, že jeho společné fotografii s lokomotivou by slušel titulek Hejtman s MILENKOU. Pobaveně se zasmál, dopil ovocný čaj z termosky a rozloučil se. Zdálo se, že si svůj neobvyklý pracovní program docela užil.