„Zjištěné údaje jsou pro nás důležité. Využijeme je především při opravě chirurgického pavilonu a také poslouží jako podklad ke kolaudačnímu řízení,“ sdělil ihned po sobotním měření František Novák, vedoucí odboru investic nemocnice. Hluková zátěž by však neměla být nijak velká. „Na heliportu je nyní plánován jeden až dva přílety za den. Navíc plocha není určena pro noční provoz. Tudíž nepočítáme sextrémním hlukovým zatížením,“ upřesnil Novák.

Vpřípadě potřeby zásahu ivnočních hodinách nemocnici slouží jiné dvě přistávací plochy. „Jedna provozní plocha je umístěna za chirurgií, řádný heliport má také záchranka. Vzajištění nočního využití problém nevidím,“ popsal další možnosti.

Nemocnice navíc ví sjakými výsledky může počítat. Již před stavbou byla vypracována studie. „Toto měření, které se nyní uskutečnilo, je důležité hlavně pro přestavbu chirurgického pavilonu. Přesněji řečeno pro plánovanou výměnu oken. Technici nám pomohou stanovit neprozvučnost oken, aby pacienti ani personál nebyli zatěžováni,“ dodal Novák.