Takový je výsledek únorových zátěžových zkoušek, při nichž tady vrtulník opakovaně přistával a vzlétal. Hladinu hluku odborníci zjišťovali na osmi místech. Zaměřili se přitom na místa v blízkosti přistávací plochy uvnitř i vně budov.

„Měření ukázala, že hluková zátěž nikde nepřevyšuje stanovené hygienické limity. V jednom bodě na chirurgickém pavilonu je však hraniční,“ seznámil Deník závěrem měření provozně technický náměstek ředitele fakultní nemocnice Josef Židů.

Dodal, že výsledky zkoušek zdravotnické zařízení využije při plánované opravě chirurgického pavilonu. Nemocnice totiž chystá především zateplení obvodového pláště budovy a výměnu oken, což by mělo kromě jiného zajistit výrazné snížení hlukové zátěže chirurgie. Termín stavebních úprav pavilonu však zatím není znám, závisí na úspěšnosti žádosti nemocnice o dotaci z Evropské unie. V ideálním případě by oprava chirurgie mohla přijít na řadu v průběhu příštího roku. (čer)