„Pro naši kliniku je to splnění dlouhodobého cíle, který je důležitý pro další rozvoj a také v rámci mezinárodní spolupráce. Chtěl bych za aktivní přístup poděkovat všem kolegům z kliniky, především vedoucí lékařce separátorového centra MUDr. Miriam Lánské, Ph.D. a vedoucí Tkáňové ústředny FN HK Mgr. Miroslavě Jandové, ale i kolegům z dalších pracovišť nemocnice, se kterými spolupracujeme,“ uvedl přednosta IV. Interní hematologické kliniky FN HK prof. MUDr. Pavel Źák, Ph.D..

close Akreditační certifikát pro hradeckou hematologii info Zdroj: FN HK zoom_in Akreditační certifikát pro hradeckou hematologii

Transplantační program získal akreditaci pro provádění autologní (vlastní) a alogenní (dárcovské) transplantace hematopoetických buněk u dospělých pacientů, pro podávání imunoefektorových buněk a pro odběr všech produktů buněčné terapie a jejich zpracování.

Úpravu vyžadovaly všechny postupy

Proces přípravy na akreditaci zahájila klinika v roce 2021, kdy bylo nutné upravit všechny postupy na pracovišti od odběru buněk hematologických pacientů na separátoru a jejich zpracování, po jejich transplantaci a následné sledování. Jednalo se o sjednocení například protokolů o vyšetření, provedení vlastní léčby a řešení komplikací. Akreditace bude v příštích letech pro fungování pracoviště podle lékařů zásadní, protože ji bude požadovat nejen připravovaná evropská legislativa, ale i zahraniční transplantační centra.

IV. interní hematologická klinika Fakultní nemonice Hradec Králové poskytuje komplexní péči pacientům s krevními chorobami a hormonálními poruchami. Klinika každoročně provádí necelých devět desítek transplantací hematopoetických (krvetvorných) buněk, ať už se jedná o autologní transplantaci s použitím buněk samotného pacienta či od cizích dárců u alogenní transplantaci. Od konce roku 2021 také klinika používá unikátní CAR-T technologii.

close Akreditační komise na klinice. Zleva doprava:  Prof. MUDr. Pavel Žák Ph.D., Lynn Manson MD, MUDr. Kateřina Šteinerová, Mgr. Petr Machalík, Harry Schouten MD Ph.D., MUDr. Miriam Lánská Ph.D., Mgr. Lucie Dočekalová info Zdroj: FN HK zoom_in Akreditační komise na klinice. Zleva doprava: Prof. MUDr. Pavel Žák Ph.D., Lynn Manson MD, MUDr. Kateřina Šteinerová, Mgr. Petr Machalík, Harry Schouten MD Ph.D., MUDr. Miriam Lánská Ph.D., Mgr. Lucie Dočekalová

Výbor ISCT-Europe & EBMT (JACIE) je jediným evropským oficiálním akreditačním orgánem v oblasti transplantace hematopoetických buněk (HCT) a buněčné terapie (CT). Podporuje vysoce kvalitní péči o pacienty a lékařskou a laboratorní praxi prostřednictvím dobrovolného akreditačního systému. Bližší informace o programu je možné najít na www.ebmt.org

Mohlo by vás zajímat: Pobočky za miliony, podívejte se, za kolik pošta nabízí pobočky v Hradci

Skončí po poště i Řeznictví u Milana? | Video: Jiří Fremuth