O citelnou finanční injekci a ochrannou ruku zřejmě přijde festival Hip Hop Kemp. Radním došla po letošních excesech trpělivost a doporučili vymazat festival ze seznamu Calendarium Regina (CR).

Poslední slovo však mají mít zastupitelé. Pokud i oni budou na konci září hlasovat pro výmaz, přijde pořadatel o nemalé peníze.

Například letos putovalo z městské kasy na hiphopovou přehlídku v rámci dotace z programu CR 400 tisíc korun a v rámci záštity města navíc 550 tisíc korun za vícenáklady Technických služeb a Městské policie.

„Při hlasování byla většina radních pro, aby festival nebyl součástí tohoto prestižního kalendáře," potvrdila informace náměstkyně primátora Romana Lišková a prozradila, co v obsáhlé diskuzi převážilo misku vah na stranu negativního rozhodnutí: „Dle směrnice dotačního programu CR je jeho cílem podpora zvláště významných akcí, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města. Žádný z atributů festival v letošním provedení nesplnil," uvedla náměstkyně s poukazem nejenom na nepořádek po návštěvnících, ale hlavně na problémy s drogami.

Město nechce veřejně podporovat drogovou scénu

Letošními drogovými excesy si oblíbený festival Hip Hop Kemp zadělal na velký problém. Hradecká radnice jej chce vymazat z kalendáře prestižních městských akcí a tím pádem mu i zarazit penězovod z radniční kasy. Jen letos se díky zápisu festivalu do Calendaria Regina přišel Hip Hop Kemp na 400 tisíc korun plus další finanční výhody spojené se záštitou města.

(Ne)oficiální tržiště

„Z pohledu náměstka zodpovědného za majetek města musím říci, že festival doprovázela celá řada organizačních pochybení z hlediska, úklidu, hygieny a vlivu na životní prostředí. Celý festival nebyl zvládnut tak, jak jsme si představovali." uvedla důvody, proč hlasovala pro vyškrtnutí. Jako ten nejhlavnější důvod však uvedla nepřestávající problém s drogami.

„Z festivalu se, a to i z pohledu policie, stalo oficiální tržiště drog. Nemůžeme vydávat peníze na boj proti drogám a současně užívání omamných látek podporovat. To prostě nelze, z morálního hlediska je to nepřijatelné," dodala náměstkyně Romana Lišková s tím, že na drogovou problematiku upozorňuje hradecká radnice pořadatele Hip Hop Kempu již několik let a doposud k žádné nápravě nedošlo, naopak, užívání drog se stupňuje.

A to ani z pohledu police či zdravotníků. Například strážci zákona se k letošnímu festivalu vyjádřili: „Lze jednoznačně dovodit, že z pohledu bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku a páchané trestné činnosti je  Hip Hop Kemp nejrizikovějším pořádaným hudebním festivalem v teritoriu jak Hradce Králové, tak celého kraje. To se negativně projevilo právě při letošním ročníku nárůstem trestné činnosti, především v oblasti toxi."

Větší práci, než při ostatních festivalech, měli i zdravotníci. „Proti festivalu jako takovému město nic nemá. Ale opravdu nebudeme podporovat drogovou scénu. Pokud se všechny problémy vyřeší a festival bude mladé lidi opět táhnout jen na hudební produkci, není problém akci opět do Reginy vrátit," dodala Romana Lišková.

Stejného názoru je i její radniční kolegyně Aneta Maclová. „Za sebe mě mrzí, že z hlediska hip hopové scény se jedná určitě o jeden z nejkvalitnějších festivalů. Na druhé straně však nedokážu přijmout, že se tam až v takové míře prodávají drogy. A to vysloveně veřejně. Pokud bude  festival i nadále, což je rozhodně našim přáním, pokračovat, tak je důležité hledat taková opatření, aby se tomuto prodeji udělal přítrž. Je však otázka, zda pořadatel při takovém kvantu lidí, které Hip Hop Kemp navštěvují, toto dokázat," uvedla Anna Maclová.

Více dohledu

Provozovatel a pořadatel Hip Hop Kempu Radek Maliník výhrady města chápe. S trestem v podobě výmazu z kalendáře prestižních akci však nesouhlasí.  Bude snažit přesvědčit zastupitele, aby tento krok přehodnotili.

„Radost z toho v žádném případě nemám. Je to komplikace a velmi mě mrzí přístup města. Na jednu stranu deklaruje, jak je rádo, že tu takový festival je a že do města přitáhne řadu  turistů, na druhé straně  se, když se něco nevyvede, stáhne a hodí nás přes palubu. Místo toho, aby nám podalo pomocnou ruku," míní Radek Maliník, který sám je velkým odpůrcem drog. „Vím, že na Hip Hopu s drogami bývá problém. Snažili jsme se jej eliminovat, ale bez peněz to nejde," uvedl pořadatel festivalu, který chce ještě rozhodnutí radních zvrátit nově připravovanou koncepcí uspořádání stanového městečka na festivalu. „Rozhodně celou situaci nechci nikterak bagatelizovat. Není to v pořádku, ale stále hledáme a nová řešení. Domnívám se, že to, které připravujeme na příští rok většinu nechtěných návštěvníků odradí," dodal Radek Maliník.

Plány spočívají v rozdělení stanového městečka na dvě části a jejich následné „rozparcelování".

„Městečko tak bude přehlednější a pro strážce zákona se stane zónou, kde se bude lépe vymáhat právo. Navíc chceme posílit službu security, která bude městečko procházet," uvedl Radek Maliník s tím, že vše bude pod bedlivou kontrolou policie.