Všechno ale nekončí na jedné skládce. Po areálu jsou totiž rozmístěny koše na tříděný odpad a v zázemí unikátní třídící linka s kapacitou až 100 tun odpadu.

„Tím vším se letošní Hip Hop Kemp snaží přispět k trvalé udržitelnosti festivalu a prokázat šetrný přístup k životnímu prostředí," vysvětlil Radek Maliník, ředitel festivalu.

Barevné koše

Festivalpark v Hradci Králové bude během Hip Hop Kempu osazen green-pointy, neboli sestavami košů na separovaný odpad, kam mohou sami návštěvníci odkládat plasty, papír, hliník a sklo.

Všechna sběrná místa jsou během festivalu monitorována a průběžně vyprazdňována, jejich obsah je následně přetříděn.

Naprostou novinkou na Hip Hop Kempu je mobilní třídící linka, kterou organizátoři festivalu ve spolupráci se společností Augiášův chlév sestavili v zázemí, a jako jediní v České republice tak v letošním roce třídí veškerý odpad na vlastní lince. Třídící linkou projde během osmi dnů sto procent odpadu generovaného v průběhu celého festivalu i po něm.

Systém třídění probíhá s pomocí stovky dobrovolníků, kteří pracují nepřetržitě ve třísměnném provozu.

Stejně jako loni je součástí také separovaný sběr gastroodpadu od stánkařů a z veškerých gastro provozů v zázemí festivalu.

Třídí se i v kempu

Hip Hop Kemp myslí rovněž na motivaci a zapojení festivalových návštěvníků do úklidového procesu.

Každý ubytovaný ve stanovém městečku dostane zálohovaný pytel, do něhož může v průběhu festivalu shromažďovat vlastní odpad.

A kde vlastně tříděný odpad skončí? „Z třídící linky putuje ve spolupráci s chráněnou dílnou S-Firma v Moravanech dále ke zpracovatelům, kteří jej využijí v případě plastů nejčastěji na výrobu dlaždic, laviček nebo protihlukových stěn, papír recyklují pro papírové obaly a sklo použijí jako příměs do stavebních materiálů nebo z něj dále vyrábí potravinářské sklo. K tomuto koloběhu a jeho výsledkům přispívají významnou měrou i svědomití návštěvníci Hip Hop Kempu," dodal Maliník.

Návštěvníci festivalu se mohou se systémem třídění odpadů seznámit na exkurzích na třídící lince v zázemí festivalu, které se konají každý den konání festivalu mezi 10 a 13 hodinou.

Zájemci o exkurze se mohou obracet na informační stánek festivalu, na email info@a-ch.cz nebo na telefon 608 909 302.