Zatímco původně hovořili zástupci SŽDC o dokončení na podzim letošního roku, nyní termín dokončení ve svých vyjádřeních posunuli. Hotovo by podle nich mělo být v lednu 2020.

Co se vlastně v historické budově hradeckého nádraží z roku 1935 nyní děje?

„Ve druhé části rekonstrukce nádraží dochází k sanaci vnitřních omítek a stropních podhledů ve vestibulu,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že cestující by neměli pocítit žádné výraznější omezení.

Veškeré opravy v budově by podle Illiaše měly probíhat za provozu. „Cestující budou mít k dispozici vždy jednu polovinu vestibulu, kterou budou moci projít k pokladnám a na nástupiště,“ uvedl mluvčí SŽDC s tím, že v některých etapách stavebních prací bude nutné omezit provoz některých obchodů ve vestibulu hradeckého nádraží.

Celkové náklady na druhou fázi rekonstrukce jsou podle Marka Illiaše 20 milionů korun bez DPH.

Investice už přesáhly 50 milionů korun

V součtu s první fází tak SŽDC investuje do konce letošního roku do prvorepublikové nádražní budovy zhruba 55 milionů. V dubnu loňského roku totiž skončila první etapa opravy hradeckého hlavního nádraží. Stavbaři při ní za 35 milionů korun opravili prosklené zastřešení haly, které bylo v havarijním stavu a do budovy tudy na mnoha místech zatékalo.

Zároveň byly odstraněny některé dřívější necitlivé zásahy včetně nefunkční lávky pro čištění skel.

I první fáze rekonstrukce, která trvala zhruba půl roku, probíhala za plného provozu.

Ani leden příštího roku není termínem definitivního konce rekonstrukce. SŽDC už má dokončený projekt na závěrečnou, třetí etapu oprav. Při ní dojde k rekonstrukci podlah ve vestibulu.

Do rekonstrukce zasáhli i památkáři

Protože je budova železniční stanice památkově chráněna, musí být obnova rozsáhlé podlahy pečlivě naplánována.

„V současné době jednáme o způsobu opravy podlahových krytin, protože památkáři trvají na zachování fragmentů původní dlažby. Ve spolupráci s nimi se snažíme zvolit nejvhodnější technologický postup, kterým bychom mohli jejich požadavkům vyhovět,“ uvedl Illiaš. Protože jednání nebyla ještě uzavřena, termín definitivního dokončení prací stavebníci neznají.