Obyvatelé Chvaletic si oddychli. Včera byl totiž oficiálně po dvou letech stavebních prací otevřen nový obchvat města za dvě stě milionů korun.
„Nejvíce trpěli lidé ve staré zástavbě a děti, které přes rušnou silnici chodily do školy. Bezpečnější je teď i přístup na vlakové nádraží,“ uvedla starostka Chvaletic Blanka Zaklová.

Díky obchvatu se z města podařilo odklonit až osmdesát procent dopravy. Chvaletice na to čekaly tři desetiletí. „V budoucnu uvažujeme, že bychom úplně zakázali vjezd nákladních automobilů do města. Někteří řidiči zde i parkují. Když ráno startují, dělají velký hluk. Představovali bychom si ve městě vybudovat klidovou zónu,“ upozornila starostka Zaklová.

Naprostá většina peněz na obchvat šla z evropských fondů. Tento projekt byl vůbec jeden z prvních v kraji, který mohl být díky evropským financím uskutečněn.

Kromě nově vybudované silnice vznikl také podchod pro pěší u železniční zastávky, propustky, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny. A právě protihlukové stěny se staly krátce po zahájení provozu na novém obchvatu i terčem kritiky.

Nová silnice totiž narazila na závažný problém s výhledovými poměry v křižovatce na výjezdu z obce směrem ke chvaletické elektrárně. Pokud řidič v tomto místě vyjíždí z Chvaletic, může mít problém vidět vozidla přijíždějící ze směru od Prahy. Právě kvůli protihlukové stěně, která u silnice stojí. Na tento problém už před časem upozorňovali na našem webu čtenáři s tím, že před kritickým místem není ani nijak omezená rychlost a že v místě už došlo k vážné nehodě.

Za celý problém může prodlení při výstavbě. Za čtyři roky čekání totiž došlo ke změně norem pro umístění křižovatek. A tak se stalo, že stávající křízení bylo vybudováno již v rozporu se současnou normou.

Na to, že je křižovatka podle platných norem nevyhovující, se přišlo až při jejím předávání, když už byly stavební práce dokončeny. Dopravní inženýři proto doporučili v místě snížení rychlosti.

Nový obchvat tak řidiče nabádá ke zvolnění hned dvakrát – na osmdesát a posléze až na šedesát kilometrů v hodině. S takovým rychlostním omezením je sice křižovatka nezkolaudována, ale bylo povoleno její dočasné užívání právě pod podmínkou zachování omezení rychlosti. Otázkou ovšem je, zda řidiči budou omezení dodržovat. Do budoucna tedy možná bude nutno počítat i s tím, že stavba za ještě nějaký milion spolkne za přestěhování oné křižovatky.

(svp,sejk)