Původně se v hradeckém Rudolfinu před více než sto lety vzdělávaly hluchoněmé děti, za první světové války sloužila budova na Pospíšilově třídě jako vojenská nemocnice. V roce 1952 zde definitivně skončila činnosti ústavu. Děti se do budovy vrátili až v novém tisíciletí, když se na více než dva roky v listopadu 2011 dočasně nastěhovalo gymnázium J. K. Tyla.

Chvíli si kraj pohrával 
s myšlenkou přemístit tam nedalekou léčebnu dlouhodobě nemocných, ale nakonec zde po opravách za téměř sto milionů korun našla svůj domov hradecká Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

„Museli jsme doplnit prvky, které byly původně v interiéru i exteriéru budovy. Opravili jsme tak fasádu budovy, položili novou dlažbu na chodbách, byly zrestaurovány zámečnické prvky na schodišti i veškeré štukové výzdoby, ale především byla zrestaurována původní kaple, včetně nástěnných maleb," vysvětlil radní pro investice Josef Dvořák.

Se „znovuosídlením" Rudolfina ale dál narůstá problém chybějící jídelny, kterou by využívaly teď už tři velké střední školy v jedné ulici - zmíněná Obchodní akademie, Gymnázium Boženy Němcové a SPŠ Stavební.

Studenti dosud využívají jídelnu v Hradecké ulici, která je 1,5 kilometru daleko a cesta jim zabere téměř 50 minut.

„Výstavbu jídelny připravujeme, měla by vzniknout v budově výměníku tepla," uvedl již dříve hejtman Franc s tím, že hotovo bude zřejmě příští rok.

Právě jídelna v Rudolfinu by měla pojmout až 1200 strávníků, včetně osazenstva Evropského domu.

Vedení kraje sloučilo pět základních a středních škol

Hradec Králové - Také Královéhradecký kraj trápí úbytek dětí na středních školách.  „Střední školy v Královéhradeckém kraji jsou v současnosti zaplněny z 60 procent. Počet žáků na krajských středních školách a učilištích v průběhu času spíše klesá. V roce 2012 bylo v těchto zařízeních 26 253 žáků, v roce 2015  23 777, což je pokles asi o dva a půl tisíce žáků," konstatovala Martina Götzová.

Dodala, že školy, které nejsou schopny zajistit svoje mzdové výdaje, dofinancovává kraj.  Z prostředků kraje byly letos navýšeny platy vybraných učitelů odborných předmětů. Královéhradecký kraj v letech 2013 až 2016 sloučil kvůli nedostatku žáků a studentů několik škol:

• Základní škola, Hostinné, Sluneční 377 byla od 1. 7. 2013 sloučena s Odborným učilištěm, Hostinné, Mládežnická 329.

• Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 byla od 1. 8. 2013 sloučena se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Hradec Králové, Hradební 1029.

• Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 byla od 1. 7. 2014 sloučena se Základní školou, Hořice, Husova 11.

• Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 byla od 1. 1. 2016 sloučena s Mateřskou školou, Speciální základní školou a Praktickou školou, Hradec Králové.

• Základní škola, Hořice, Husova 11 byla od 1. 7. 2016 sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou, Hořice, Havlíčkova 54.

Boj o získání dětí ke studiu technických oborů trvá

Královéhradecko - V regionu už delší dobu citelně chybějí pracovníci strojírenských, elektrotechnických, stavebních, ale i dalších technických oborů.

Rada Královéhradeckého kraje proto v roce 2008 schválila podporu středního vzdělání s výučním listem kategorie H. „Tato podpora byla v průběhu let rozšířena 
o další obory středního vzdělání," uvedla Martina Götzová.

Od 1. září 2008 začalo být žákům vybraných oborů vypláceno stipendium z rozpočtu Královéhradeckého kraje. „Od roku 2013 vyplatil kraj na stipendiích pro technické učňovské obory už více než 20 milionů korun," dodala mluvčí.

Finanční podpora žákům je odstupňována podle ročníků od 300 do 500 korun. Žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2, přísluší ještě jednorázová odměna, která je také odstupňována podle známky a ročníku od 500 do 3000 korun. Cílem je motivovat žáky, ovšem pokud neplní podmínky, o stipendium přijdou. Částka na podporu v roce 2016 činí 7,5 milionu korun.