Veřejná sbírka Červenobílé dny i letos podpoří hluchoslepé lidi Česká a moravská města budou od 23. do 24. dubna hrát červenobílými barvami.

Dobrovolníci v barevných tričkách budou v těchto dnech nabízet za symbolickou cenu 25 korun malé pruhované propisky a současně rozdávat letáky s informacemi o hluchoslepotě v rámci celostátní sbírky Červenobílé dny.

Díky 600.000 korunám vybraným loni pomohlo sdružení LORM zajistit osobní asistenty 16 lidem, kteří současně nevidí a neslyší. Z loňského výtěžku uspořádalo sdružení také týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci pro 65 postižených, díky sbírce mohlo přes 30 hluchoslepých osob využívat sociální služby v Jihomoravském kraji, ještě letos umožnila sbírka 13 handicapovaným lyžařům vydat se s asistenty do běžecké stopy. Také díky sbírce mohli hluchoslepí autoři převzít krásné ceny při slavnostním vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma.

Podle evropských statistik se odhaduje, že v České republice žije okolo 4 000 lidí s tímto postižením.

Důležitou pomůckou hluchoslepých je červenobílá hůl, která také napomáhá k rozpoznání hluchoslepého člověka.

Hůl upozorňuje zvláště řidiče na zrakový i sluchový handicap chodce. Dopad hluchoslepoty bývá podle Petry Zimermanové, ředitelky občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé mnohem závažnější, než si většina lidí myslí.

„Ztráta zraku a sluchu se nesčítá, ale násobí. V každodenním životě způsobuje potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu a přístupu k informacím,“ doplňuje svá slova. Výtěžek z letošní sbírky mimo jiné pomůže rozvíjet služby pro hluchoslepé v nových regionech. „Právě jsme přijali terénní sociální pracovnici pro Olomoucký kraj. V červnu plánujeme přijmout pracovníky pro Plzeňský a Královéhradecký kraj,“ přibližuje plány ředitelka sdružení. Do těchto regionů doposud odborníci z Poradenských center LORM Praha a Brno dojížděli.

Snahou sdružení LORM je, aby hluchoslepí mohli v místech svého bydliště využívat dostupné a kvalitní služby. V roce 2005 zahájilo sdružení o.s. LORM rozvoj služeb v Jihočeském kraji, v loňském roce otevřením Poradenského centra v Ostravě zpřístupnilo služby hluchoslepým v Moravskoslezském kraji. Letos plánuje rozvoj v dalších třech regionech. Svým klientům LORM poskytuje služby související s rozvojem komunikace, s výukou prostorové orientace, průvodcovské, tlumočnické služby, klubová setkání a mnohé další.

Sbírku lze kdykoli podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo

87777

nebo zasláním finančního příspěvku na sbírkový účet

35-0720850257/0100.

Vyúčtování všech předchozích ročníku sbírky je zveřejněno na www.cervenobiledny.cz.

V letošním roce činnost o.s. LORM podpořili: Nadační fond Českého rozhlasu z veřejné sbírky Světluška a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 5. ročník sbírky Červenobílé dny se koná díky laskavé podpoře našich partnerů: Nadace člověk člověku, První stavební obnova s.r.o., Toptrans, Kostelecké uzeniny a.s., Gzh s.r.o., Top střechy a fasády CZ, Ceteris s.r.o., Netcentrum s.r.o., Český rozhlas, Respekt, Radio Čas.