Nejen na posekanou trávu nebo spadané listí ze zahrady využívají lidé především v okrajových částech města hnědě plastové popelnice na bioodpad. V Hradci Králové jich je v oběhu zhruba 9,5 tisíce, poprvé je začali zájemci využívat před více než deseti lety.

Už tehdy šlo o nezpoplatněnou službu, díky které se podařilo nashromážděný bioodpad v podobě kompostu následně vracet zpět přírodě.

V roce 2006, krátce po zavedení této tehdy zcela nové služby, se do projektu zapojila téměř pětistovka domácností. Už tehdy se roční množství svezené biomasy vyšplhalo nad tisíc tun.

Hradecké služby nyní nabízí popelnice i obyvatelům žijící v centru krajské metropole, aby mohli třídit zbytky jídel rostlinného původu, slupky od ovoce 
či zeleniny, kávové odpady 
a další vhodný odpad.

„Nově nabízíme možnost získání nádoby na třídění biologického odpadu v částech města, kde to doposud nebylo možné. Konkrétně jde například o domy s vnitrobloky v centru města," vysvětluje Radek Sokol, městský odpadový hospodář a ředitel společnosti Hradecké služby.

Z hradeckého bioodpadu vznikají hnojiva

Obyvatelé krajské metropole se nemusí spoléhat jen na devět a půl tisíce hnědých popelnic na bioodpad, ale celoročně mohou využívat sběrné dvory nebo městské kompostárny na letišti.

„Touto cestou se město ve spolupráci s Hradeckými službami snaží úspěšně dále snižovat množství odpadu, které by jinak mohlo zbytečně končit v nádobách na komunální odpad," vysvětlila Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za městské organizace a majetek města.

Ročně takto do hnědých nádob Hradečané uloží zhruba 4,5 tisíce tun odpadu. „Od září začneme nabízet k prodeji také produkty kompostárny v podobě hnojiv a substrátů," dodal ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů v Hradci Králové probíhá každoročně od 1. března do 30. listopadu. Zájemci o hnědé nádoby s celého města se mohou registrovat prostřednictvím webové stránky www.tridimevhradci.cz, kde je registrační formulář s názvem Registrace BIO.

Třídit tak můžete bioodpad i v centru města, nádobu Hradecké služby přistaví například do vnitrobloků budov. „Bydlím u Velkého náměstí a o možnosti mít popelnici na bioodpad jsem netušila. Je to dobrý nápad," uvedla Lenka Horová 
z Hradce Králové.

Co do bioodpadu patří a nepatří?
Bioodpad se nevyhazuje v igelitových pytlích a sáčcích.

Do hnědé nádoby na bioodpad patří:
z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad včetně papírových filtrů, čajové sáčky, zbytky obilovin, organická podestýlka pro domácí mazlíčky (seno a podobně), dřevěný popel

ze zahrady: tráva a plevele, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny, drcené větve, skořápky ořechů.

Do hnědé nádoby na bioodpad nepatří všechny ostatní odpady a nadrozměrné nedrcené větve a kmeny stromů a keřů, které je nutné odevzdávat přímo na kompostárně.