Hnutí, které otevřeně vystupuje proti muslimům ve městě, se dočkalo podpory.

AntiMešita, jež působí ve městě, vyvíjí pravidelné kontra aktivity proti snahám místních islamistů, kteří by si zde rádi postavili svoji modlitebnu. Událo se dokonce i několik diskuzí na téma stop islamizaci, kterých se zúčastnili místní politici, například Hana Orgoníková (ČSSD) nebo Vladimír Derner (KDU – ČSL) a různí odborníci na téma islamizace.

Diskuze byly téměř bezvýhradně, protože je pořádala AntiMešita, ostře proti vstupu islámských vlivů do Hradce Králové. Přítomní muslimové následně poukazovali na omezenou rétoriku mluvčích a usedlá dogmata v jejich tezích.

Kam doputují přidělené peníze

„Udělené finanční prostředky využiji na přípravu a realizaci diskuzí. Rozhodně se uskuteční v Hradci Králové. Část prostředků chystám využít i na reklamu pro hnutí AntiMešita,“ řekl zakladatel hradeckého hnutí AntiMešita Valentin Kusák.

Rozhodnutí krajského úřadu může budit jisté rozpaky ve smyslu: proč právě hnutí AntiMešita zaměřené proti islámu dostalo výše uvedenou částku. „Rozhodně beru finanční dar jako morální podporu a děkuji hejtmanovi Francovi a členům rady i zastupitelstva krajského úřadu,“ doplnil Kusák, který soustředěně pracuje na osvětě typu: jak je islám nebezpečný pro občany Hradce a neúnavně pořádá tematické diskuze.

„Mám pocit, že kauza už je jaksi přežitou záležitostí. Modlitebnu navíc v současné době již máme a víc se k tomu opravdu vyjadřovat nechci,“ přiblížil představitel hradecké muslimské komunity Ismail Hamad. Valentin Kusák žádal o dotaci na své aktivity již po druhé. První pokus byl letos v březnu, avšak byl zamítnutý.

Kraj se rozhodl jasně

„Jako kraj přispívá na činnost různých sportovních či kulturních spolků a sdružení na svém území, rozhodla rada kraje, že podpoří částkou 15 tisíc korun činnost občanských sdružení AntiMešita a AntiMešita-envi. Tyto peníze jsou v souladu s žádostí určeny na činnost obou sdružení, vytvoření internetových stránek či právnické služby,“ uvedl tiskový mluvčí krajského úřadu Imrich Dioszegi.

Finanční podpora pochází z peněz určených na poskytování finančních darů, které rozděluje Rada Královéhradeckého kraje. Konkrétně v tomto případě peníze pocházejí na základě koaliční dohody z balíčku určeném k rozdělení koaličního partnera KDU-ČSL, která v tomto rozhodnutí hraje klíčovou roli. Vladimíra Dernera, který pracuje jako náměstek královéhradeckého hejtmana za KDU–ČSL, se však z důvodu dovolené nepodařilo zastihnout.