Holý dospěl po prostudování videozáznamu konfliktu, při němž pořadatelé diváka napadli, k závěru, že část členů pořadatelské služby zjevně použila při zajišťování pořádku na stadionu nepřiměřených prostředků. Mimo jiné tak ohrozila i zdraví a bezpečnost dalších diváků.

Podle názoru předsedy komise zneužili někteří z pořadatelů pravomoci, které jim svěřují řády Českého svazu ledního hokeje. Holý se domnívá, že pořadatelská služba měla dostatek prostředků, aby diváka bez výraznějšího incidentu vyvedla ze zimního stadionu a předala orgánům činným v trestním řízení, pokud by k tomu existovaly relevantní důvody.