Realizace záměru vyžadovala získání finanční podpory. „Na vodovod a kanalizaci jsme zažádali o osmdesátiprocentní přispění odbor životního prostředí, dále jsme chtěli získat až jeden milion korun z Programu obnovy venkova,“ přiblížil starosta Holohlav Miloš Malínský.

„Na ministerstvo pro místní rozvoj jsme se obrátili s požadavkem 90 tisíc korun na parcelu. Nakonec jsme dostali příslib až v druhém kole, a to jen na 80 tisíc korun pro jeden pozemek,“ dodal starosta.

Celá dotační procedura je podle něj dost komplikovaná.
Nedomyšlené jsou prý hlavně šibeniční termíny pro využití poskytnutých peněz. Nejvíce pak starostu mrzí malá podpora od velkých měst.

Tomuto tvrzení se však krajská metropole brání.

„Jen letos už bylo rozděleno přes 45 milionů. Peníze z grantů získávají obce na základě podaných žádostí podle vypsaných pravidel a kraj je objektivně rozděluje. Při udělování dotací však dáváme přednost starým zástavbám, kde lidé dosud nemají vodu nebo kanalizaci. Bez ´kohoutku´ je v našem kraji ještě asi 135 tisíc obyvatel,“ vysvětlil mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

Patrně kvůli tomu Holohlavy loni nezískaly z onoho několikamilionového medvěda tolik, kolik by si na vybudování nové infrastruktury přály.
„Příslib 80 tisíc korun na jednu parcelu jsme dostali až v srpnu a proinvestovat jsme je museli do konce téhož roku. Z tohoto důvodu jsme nakonec oslovili i firmy, které bychom za jiných okolností nekontaktovali. Myslím, že vlivem těchto dotačních postupů jsme paradoxně o dost peněz přišli,“ tvrdí starosta Holohlav.

I přesto se obec do záměru pustila, a brzy jí tak přibudou noví obyvatelé. Miloš Malínský doufá, že se tak alespoň část vynaložených nákladů vrátí zpátky.
„Děláme to především pro lidi. Nijak se však netajím ani tím, že za každého nového obyvatele dostaneme do rozpočtu až šest tisíc korun ročně,“ dodává závěrem.

Jitka Jelínková