V Královéhradeckém kraji je možné uzavřít registrované partnerství v kanceláři hradecké radnice nebo v obřadní síni na historickém Velkém náměstí. Podle Kovářové je stejný zájem o obě možnosti, s žádnou netradiční prosbou se matrikářky v souvislosti s uzavíráním registrovaného partnerství nesetkaly. Některé situace připomínaly svatby, jindy prý šlo o čistě úřední akt.

Podle údajů z webových stránek http://gay.iniciativa.cz uzavřelo v Královéhradeckém kraji partnerství od července do prosince 2006 osm gay párů a tři dvojice lesbických žen.

Zatímco ostravský soud již řešil první "rozvody" homosexuálních párů, v Královéhradeckém kraji se žádný podobný případ dosud nevyskytl. "Od okresních soudů nemáme informaci, že někdo registrované partnerství ukončil," řekla Kovářová.

Registrované partnerství je v ČR možné od loňského července. Historicky první registrované partnerství v České republice bylo 1. července uzavřeno mezi Pepou a Karlem z Havířova na Karvinsku