Na nic nečekají a ihned zmáčknou tlačítko požární signalizace. V té chvíli se automaticky zavřou dveře, spustí se odvětrávání a zároveň už na operačním  středisku královéhradeckých hasičů vědí, že se v budově něco děje. Na místo do pár minut vyrážejí profesionální i dobrovolní hasiči.

Naštěstí nešlo o reálnou situaci ale o včerejší cvičení všech složek integrovaného záchranného systému na Novém Hradci Králové.

„Záměrně je cvičení nastavené na noční provoz. V průběhu dne se zde pohybuje spousta pracovníků, ale v noci právě nastává kritické místo. Pokud vznikne požár zaměstnanci zjistí, kde je a zavolají hasiče. V tak malém počtu není možná fyzická evakuace," vysvětlila  Daniela Lusková, ředitelka domova.

Ostrý zásah
Zhruba deset let zpět si záchranáři vyzkoušeli evakuaci na stejném místě naostro. Někdo totiž zavolal, že v domově důchodců je umístěna bomba. „Společně s policií jsme začali s evakuací celého domova. Psovodi ihned hledali, jestli bomba skutečně někde poblíž je. Evakuace byla částečně pozastavena. Policie totiž řekla, že bomba v budově nakonec není. I tak už jsme neměli, kam dávat lidi," vzpomíná František Mencl, ředitel HZS Královéhradeckého kraje.

V roli seniorů se představili studenti ze tří tříd hradecké Střední zdravotnické školy, někteří z nich byli upoutáni na vozík či lůžko.

Legitimní obyvatelé domova, kteří žijí v části, která se evakuovala, byli kvůli vlastní bezpečnosti provizorně přesunuti do části, kde hasiči nezasahovali.

Cvičení nebylo ani tak pro záchranáře jako spíše pro zaměstnance domova. „V zařízeních, kde je spousta shromažďovaných osob, závisí úspěch především na zaměstnancích. Vědí, kde kdo je a v jakém jsou stavu," vysvětlil František Mencl, ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Nejsložitější byla fyzická náročnost evakuace pacientů, kteří jsou částečně nebo úplně nepohybliví. A to nejen pro hasiče ale i pro všechny, kteří pomáhají. Díky tomu je evakuace také zdlouhavá a nebezpečná. Zapojili se také policisté, kteří zajišťovali volný průjezd vozů IZS i ostrahu, aby se zde nepletl nikdo nepovolaný.