„Návrh symbolů nejprve musel schválit výbor pro heraldiku. Právo užívat je jsme v parlamentu obdrželi už na jaře, 13. května,“ uvedla starostka Jana Kuthanová.

Podobu vlajce i znaku dal heraldik Jan Tejkal z Ostravy. „Chtěli jsme, aby symbolizovaly Hořiněves a další tři obce, Žíželeves, Žalkovice a Jeřičky, které pod nás spadají. Návrh stál obec patnáct tisíc korun,“ řekla starostka.

Na vlajce je červenobílá šachovnice, která symbolizuje erb bratří Hořiněveských, kteří byli ve 14. a 15. století majiteli tamní tvrze. Součástí je také berla, církevní symbol, který připomíná kostel sv. Mikuláše v Žíželevsi a kostel sv. Prokopa v Hořiněvsi.

Hlavním námětem znaku je otevřená kniha. A to kvůli místnímu rodákovi, spisovateli Václavu Hankovi a také připomíná literární památku Žaltář a Nový zákon Petra Švehly z Hořiněvsi. A to vše je na zeleném podkladě, která má znázorňovat krajinu kolem Jeřiček a zemědělskou obec Žalkovice.⋌ (raš)