Zejména jsme zjišťovali akceschopnost jednotlivých okrsků, a to i z časového pohledu a počtu záchranářů. Proto byla celá akce po projednání s vedením HS maximálně utajena. Prostor Stříbrné bystřiny byl vybrán z důvodu následné bezpečnosti všech účastníků akce a také díky odlehlosti této lokality. Nehodu jsme připravili při kurzu lavinových pracovníků na Luční boudě. Pro lavináře z ostatních pohoří bylo velmi poučné seznámit se s organizací lavinové akce takhle velkého rozsahu.

Dále se celý kurz velmi aktivně podílel na přípravě celé akce. Oznámení proběhlo přes dispečink 155 (předem domluveno, že jde o cvičení) s tím, že se jedná o tři zasypané skialpinisty – dva jsou zasypáni úplně a jeden částečně, s poraněním dolní končetiny. Ten také nehodu telefonicky oznámil. Při tomto cvičení jsme využili přítomnosti záchranářů z letecké záchranné služby, se kterými při lavinových nehodách spolupracujeme. Ke cvičení jsme též pozvali záchranáře z Gopru přes jejich dispečink.

Kolegové z Polska využili pro tuto akci kurz instruktorů, který probíhal nedaleko, na schronisku Samotnia. Celou akci jsme ukončili v 17.41, po vyproštění posledního zasypaného. Z pohledu lavinové prevence toto cvičení splnilo svůj význam. Velmi kladně hodnotím nasazení všech zúčastněných a rychlost zásahu. Také jsme odhalili několik drobných chyb, které je potřeba odstranit a právě proto bylo toto cvičení nutno udělat jako akci ostrou. Velmi záporně hodnotím tlaky medií, zejména pak blokování linek HS a obtěžování lidí zasahujících při takto náročné akci.

Každý, kdo je zapojen do akce tohoto rozsahu, má spoustu svojí práce. Díky bezohlednosti medií, snažících se získat senzační informace již v průběhu akce, byla omezena komunikace mezi zasahujícími v terénu a dispečinkem! Mimo to je zajímavé, jak tyto informace proniknou k mediím po několika minutách po vyhlášení nehody!!! Závěrem bych chtěl poděkovat členům HS za vynikající účast a maximální nasazení.

Pavel Cingr, lavinová prevence HS ČR