Více než tříleté úsilí Jany Sieberové o zřízení hospicové péče ve městě začíná dostávat konkrétní podobu. I když začátky nebyly lehké, podařilo se jí trpělivou prací a nebývalým nasazením získat pro tuto myšlenku řadu spolupracovníků, ale i příznivců a sympatizantů mezi lékaři, politiky, v církevních kruzích.

I když se podpora snadněji získává např. pro sportoviště či akce určené dětem, každý, kdo prošel bolestnou zkušeností doprovázet blízkou osobu nevyléčitelnou chorobou až ke konci, jistě pochopí potřebu kvalitní paliativní, čili dosluhující péče. Zařízeními, která se specializují právě na tuto péči a umožňují lidem v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci odejít z tohoto světa bezbolestně a důstojně, ve společnosti blízkých, jsou právě hospice.

V minulých dnech byly podniknuty nezbytné kroky k registraci občanského sdružení Hospicové hnutí Duha. Mezi zakládajícími členy je krom hlavní iniciátorky i místostarosta Jaroslav Vácha. Snahou sdružení bude nabídnout sociální služby, které dosud v Hořicích a nejbližším okolí chybí. Zprvu půjde o tzv. mobilní hospic, čili pomoc v domácím prostředí, a půjčovnu pomůcek, dalším krokem pak bude zřízení menšího počtu hospicových lůžek. Stavba vlastního hospice je zatím cílem vzdáleným, nikoliv však nereálným.

Základní kámen tedy zatím symbolizuje začátek určité aktivity a jeho požehnání biskupem Dukou bude důležitou podporou všem, kteří se hodlají podílet na tom, aby v Hořicích začala fungovat hospicová péče.

Slavnostního setkání, které se bude konat ve středu 25. března od 15 hodin v divadelním sále radnice, poctí svou návštěvou i hejtman kraje Lubomír Franc. Součástí bude vystoupení Štěpána Raka a Alfreda Strejčka.