Vést účetnictví řediteli hradeckého kina Centrál Leoši Kučerovi nejde, má v něm dle vyjádření vedení města neuvěřitelný nepořádek, dluhy kina se vyšplhaly téměř na tři miliony korun, některé své pohledávky nesplácí. Přesto na jejich úhradu šéf kina žádá peníze od města a kulturní stánek chce provozovat dál. Vedení magistrátu, které nechalo sdružení Pro-Centrál prověřit auditem, nechá rozhodnout zastupitele.

Finance, které měly sloužit k provozu artkina Centrál, použil jeho ředitel i na úhradu domény a provozu serveru politické strany Doma v Hradci, za níž kandidoval do městského zastupitelstva. Služební cesty dvou zaměstnanců během dvou let stály například 670 tisíc korun. Sdružení využívalo 14 telefonních SIM karet. Navíc nesrovnalosti v dokladech, opakované opožděné podání vyúčtování a dluhy ve výši téměř tří milionů korun.

„Na doménu Doma v Hradci jsme použili tisíc korun a díky služebním cestám zajistili kvalitní projekty,“ bránil se Kučera.

„Nám sdružení v současné době dluží za tisk propagačních materiálů sto tisíc korun bez jakékoliv ochoty spolupracovat nebo plnit splátkový kalendář. Zvažujeme legislativní kroky, abychom se ke svým penězům dostali. Brzdí nás pouze fakt, že bychom tím mohli způsobit problémy městu a přispět k zániku kina, což bychom neradi,“ řekl Filip Kaška z hradecké tiskárny Dukase, jeden z věřitelů sdružení.

Směrem k městu, jež činnost kina podporovalo granty, má sdružení dluh ve výši necelého půl milionu korun. „Jedná se o porušení rozpočtové kázně, z částky bylo 400 tisíc vyfakturováno až po realizaci projektu, tam by mohlo zastupitelstvo být vstřícné a vrácení dotace odpustit, zbylých 96 tisíc musí kino městu vrátit,“ uvedl primátor Zdeněk Fink.

„Ve vedení účetnictví jsme udělali několik chyb. Nicméně kino jsme postavili na nohy, dostali jsme řadu ocenění a chceme pokračovat,“ řekl Leoš Kučera s tím, že o návratu na místo náměstka primátora již neuvažuje.

Zastupitelstvo tak bude stát před rozhodnutím, jestli odsouhlasí mimořádný příspěvek ve výši 1,5 milionu korun a navýšení ročního grantu o půl milionu sdružení s nepořádkem v účetnictví a nesplacenými dluhy. Pokud se zástupci města rozhodnou záporně, sdružení Pro-Centrál kino už nezvládne spravovat. „Myslím, že restart kina novým provozovatelem bude velmi obtížný,“ argumentoval Kučera. „Nikdo nejsme nenahraditelný,“ nevyloučil možnost jiného provozovatele primátor Zdeněk Fink.

Problém je také v tom, že část technického vybavení kina není v majetku města, ale patří Pro-Centrálu. Při zániku kina a případné exekuci vyvolané věřiteli by byla ohrožena i nedávná investice města korun do technologie ozvučení a digitalizace kina. „Nejpozději by měl tento majetek pod nás přejít do konce letošního roku,“ potvrdil Martin Soukup, náměstek primátora.