Ve sběrném dvoře Bratří Štefanů vzniklo místo, kam mohou lidé darovat věci k opětovnému užití. Ty pak může za malou částku koupit někdo jiný. Za vybrané peníze chystají Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Druhé sběrné místo vznikne v průběhu léta ve sběrném dvoře Na Brně. Na projektu také spolupracují Hradecké služby.

„K uvedení do provozu dvou sběrných míst v podobě menších domků jsme použili finance ve výši sto tisíc korun, které jsme vyhráli v soutěži o nejlepší kontejner na elektroodpad od společnosti Asekol,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Martin Hanousek. Jedním z kroků podpory recyklace je zavedení projektu re-use, tedy možnosti „znovupoužití“.

„Vytvořili jsme dva tzv. re-use pointy ve sběrných dvorech. Od dnešního dne je v provozu ten v SD Bratří Štefanů, během léta se chystáme zprovoznit ještě druhý Na Brně. Lidé sem mohou věnovat předměty pro opětovné užití, například drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky nebo třeba sportovní vybavení. Vybrané peníze budou následně určeny k výsadbě nových stromů na městských pozemcích. Celkově systémem re-use dojde k minimalizaci množství vznikajícího odpadu,“ doplňuje Hanousek.