„Rekonstrukce horkovodu v ulici Za Škodovkou navazuje na projekt města Hradce Králové – most přes malý Labský náhon na Pražské třídě. Tím je jasně definován začátek investiční akce, která má za zkvalitnění dodávek tepla v části Hradce Králové. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejstarších horkovodních potrubí, je zde vyšší riziko havárií, kterým chceme tímto předejít již pro tuto topnou sezonu," vysvětluje důvody Martin Sýkora z Elektráren Opatovice.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,2 metrů výšky povede ulicemi Pražská třída, Gočárova třída, Střelecká, Resslova, Průmyslová, Antonína Dvořáka, Koutníkova, v opačném směru pro všechna vozidla bez omezení z Pražské třídy směrem ke křižovatce ulic Za Škodovkou a Dvorská bude umožněn průjezd v jednom směru ulicemi Za Škodovkou, Ležáky, Kampelíkova, Křížkovského.

Těžká nákladní vozidla a vozidla vyšší než 3,2 metrů budou moci jet obousměrně Pražskou třídou.

Dotkne se MHD

Uzavírka si vyžádá i úpravu provozu MHD na linkách 16 a 16Š. Ty pojedou po objízdné trase: Hlavní nádraží, Riegrovo náměstí, Sladkovského, Terminál HD, Na Okrouhlíku, přes nadjezd do ulice Za Škodovkou, kde vznikne přesunutá zastávka MHD Kavák umístěná v zálivech bývalé zastávky Baumax. Autobus poté odbočí doprava do Dvorské ulice k zastávce Zelenina a poté již naváže na svou původní trasu.