Zastupitelé současně schválili několik požadavků, které mají být ve vyjádření města ke zjišťovacímu řízení také uvedeny.

„Město bude zejména požadovat posouzení alternativních řešení bez spalovny, posouzení varianty nižších kapacit a jiných technologií spalovny nebo dopracování posouzení vlivů na dopravní zátěž regionu. Dále také posouzení dopadů nakládání se zbytkovými materiály po spalování komunálního odpadu a upřesnění vlivu na emisní zátěž území,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje na magistrátu Karel Vít.

Bezmála čtyři roky stála ocelová konstrukce poblíž nového mostu ve Svinarech.
Torzo svinarského mostu Hradec po čtyřech letech převeze na letiště

Podle prvních dokumentů má mít spalovna roční kapacitu 150 tisíc tun. Podle kritiků projektu by to znamenalo, že se do Opatovic budou svážet odpady nejen z východu Čech, ale také z dalších krajů a třeba i ze zahraničí.