„Školka v Kotěrově ulici už bohužel technicky nevyhovuje, budova je starší a venkovní hrací prvky nejsou v těsné blízkosti objektu,“ vysvětluje primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Kromě moderně zařízené školky se rodiče mohou těšit i na další výhody nové budovy. „Jedním z pozitiv je, že by s výstavbou nové budovy došlo k navýšení kapacity dětí. V mateřské škole Kotěrova je nyní kapacita kolem osmdesáti dětí, zvednout bychom ji mohli až na sto,“ uvádí náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení). Nová mateřská škola by navíc spadala pod stejnou příspěvkovou organizaci jako vedlejší školka Švendova.

Městští radní již schválili vypracování architektonické studie, která projektu musí předcházet a město vyjde přibližně na 200 tisíc korun. Hotová by měla být na jaře příštího roku. Pokud by v Hradci skutečně vznikla nová školka, uvolní se v Kotěrově ulici za Muzeem východních Čech velká budova vhodná pro mnohé účely.

„Jednou z variant, o které jsme uvažovali, je přestavba budovy tak, aby zde mohly vzniknout městské byty,“ vysvětlila záměry města (ANO) náměstkyně primátora pro oblast majetku Věra Pourová.

Tereza Stará