Právě díky němu a jeho dílu Hradec Králové právem usiluje o zařazení moderního centra města do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Jedinečné spojení

Nyní má město v ruce studii, která potvrzuje, že se na seznamu světového dědictví nevyskytuje město nebo jeho část, která má srovnatelnou hodnotu s moderním urbanismem a architekturou Hradce Králové z první poloviny minulého století.
Komparativní studie, kterou zpracoval tým historiků a památkářů, navrhuje, aby město podalo podnět na ministerstvo kultury na zařazení Salonu republiky do národního Indikativního seznamu UNESCO.

„Moderní architektura Hradce Králové uceleně dokumentuje vývoj urbanismu a architektury od konce 19. století do začátku druhé světové války. Potvrzuje unikátní dialog osvíceného starosty s generacemi předních českých architektů a urbanistů, který umožnil propojit dopravní a technické uspořádání města s jeho reprezentativními a veřejnými prostory,“ uvedl ke studii vedoucí památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta. O podání podnětu rozhodne městské zastupitelstvo na konci června.

Dalším doporučením je vytvoření druhé památkové rezervace, kterou by mělo tvořit nové historické centrum Hradce Králové v západní části druhého městského okruhu.

Zároveň chce město podat podnět na ministerstvo kultury na vyhlášení objektů areálu Sboru kněze Ambrože a školského okrsku s mateřskou a základní školou a gymnáziem na Tylově nábřeží za národní kulturní památku.